Az iskola bemutatása

Milyen az iskolánk? Mi egy katolikus iskola feladata?

A pedagógusok munkája szerteágazó, viszont nagyon fontos és felelősségteljes. A szülők ránk bízzák a gyermekeiket és a mi feladatunk pedig, hogy ezeket a gyermekeket elősegítsük, felkészítsük az előttük álló közép vagy felsőfokú tanulmányokra, az élet megpróbáltatásaira, kihívásaira. Ezt nem csupán a tantárgyak megtanításával lehet megvalósítani, hanem a hit közvetítésével és a megfelelő hitéletre való neveléssel. A gyermekek intézményünkben megtanulják, hogy szeretettel legyenek egymás iránt, tiszteljék az emberi értékeket, elfogadják és támogassák társaikat, és mindezt Istenre figyelő emberként tegyék a mindennapokban.

Nagy Csaba
igazgató


Intézményünk a Győri Egyházmegye fenntartása alatt működő egyházi iskola. Az iskola vezetésében és az oktatásban egyházi és hitvalló világi személyek vesznek részt. Fontosnak tartjuk megismertetni diákjainkkal a keresztény értékeket. A vallási, erkölcsi és közösségi nevelést támogatják a hittanórák, a közös szentmisék, a lelki napok, valamint az iskolalelkész tevékenysége. Szeretnénk, ha Krisztus személye és tanítása lenne iskolai közösségünk összetartó ereje, és a ránk bízott diákok támasza.
Iskolánk az Orsolyita Rend 1726-ban alapított intézményének oktatási hagyományait folytatja, benne óvoda, általános iskola, hat- és négyévfolyamos gimnázium működik.

Iskolánk felvételi tájékoztatója (PDF)