Bérmálás a Prohászkában

Május 20-án 10 órakor kezdődő szentmisében bérmálta meg Dr. Veres András megyéspüspök úr diákjainkat. A szentmise elején Németh József igazgató úr köszönte meg püspök úrnak, hogy fontosnak érezte, hogy személyesen bérmálja meg a prohászkásokat. Ezt követően Mogyorósi Márk atya, a negyven bérmálkozó hitoktatója mutatta be tanítványait. Püspök úr szentbeszédében a fiatal keresztényekre váró feladatokról beszélt. Arról a felelősségről, mely egy újra keresztény életet élő Európa születését segíti. Kiemelte a katolikus iskolákban rejlő lehetőségeket, de hangsúlyozta a családok nélkülözhetetlen szerepét. Az újvárosi Urunk színeváltozása templomban tartott bérmálásunkon negyven fiatal keresztény tett ígéretet, hogy a megváltó Krisztust követő életet fog élni.