Böjtelő havának jeles ünnepei a Prohászka óvodában

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére már egész héten készültek a gyerekekkel az óvó nénik. A közös reggeli áhítat során sokat beszélgettek a gyertyáról, mint szimbólumról. Figyelték a gyertya lángját, ami ide-oda táncolt. Megtapasztalhatták, amikor a gyertya világít, fényt ad, akkor egy kicsit melegít is. A gyertyáról Jézus is eszünkbe juthat, hiszen tanít minket, vezet bennünket, szinte világít nekünk. Úgy tündököl szeretetével, mint az égő gyertya. A beszélgetések mellett minden gyermek elkészíthette a gyertyájára a kis gallért, szoknyát. A rákészülés az ünneplésre teljes mértékben sikerült. Az iskola kápolnájában Méry Laci atya már várt bennünket, aki néhány szót szólt a gyermekekhez, majd megszentelte a gyertyákat. Gitáros kísérettel gyönyörű éneklés hallatszott a kápolnából, hiszen az ovisok együtt elénekelték a „Kicsiny kis fényemmel” kezdetű éneket. Kérte ő is a gyermekeket, hogy ezeket a gyertyákat az otthonukba vigyék haza, és családi körben gyújtsanak világosságot szeretteiknek.

Megemlékeztünk Szent Balázs püspök és vértanú ünnepéről is. Az iskolába készülő nagycsoportosaink társaiknak néhány gondolatban elmondták a legendát, mit is tudhatunk Szent Balázs életéről, gyógyító szeretetéről, jócselekedeteiről. A betegségek elkerülésének érdekében Szent Balázs püspök közbenjárását kérve Laci atya Balázs áldásban részesítette az óvoda gyermekeit és dolgozóit.

Ahogy a kettős gyertya körülöleli fejünket, torkunkat, Szent Balázs imájának ereje úgy fog körül bennünket és véd meg a betegségtől.


Virágné Bertalan Éva
óvodavezető

 

Kategória: