Folláth György-díj

Iskolánk alapítványa ebben a tanévben a Győri Szeszgyár és Finomító Rt. támogatásával megalapította a Folláth György díjat. Ezt a rangos elismerést minden évben azok a tanulók nyerhetik el, akik a természettudomány területén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. A szeszipari vállalat a díjazottak további tanulmányait jelentős értékű támogatással segíti, és a későbbiekben, ha a tanulók élete úgy alakul, laboratóriumaiban akár gyakornokként, akár munkatársként is szívesen látja.

A díjazottak személyére iskolánk természettudományi munkaközössége tesz javaslatot, melyet az alapítvány által felállított kuratórium bírál el. Az idei tanévzáró ünnepélyen Kolos Gábor, a Győri Szeszgyár és Finomító vezérigazgatója adta át az elismerő okleveleket.

A 2016-17-es tanév díjazottjai:

Dani Brigitta Roxána
Tanulmányai során az összes természettudományos tantárgyból jeles eredményt ért el. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott biológia, földrajz és kémia tantárgyakból. Érdeklődéssel, tudományos kíváncsisággal és nagy szorgalommal  végezte feladatait. Pontossága, megbízhatósága, kitartó munkája, valamint a tudományok iránti tisztelete példaértékű.

Erdélyi Katinka
Tanulmányai során az összes természettudományos tantárgyból jeles eredményt ért el. Az elmúlt évek folyamán kiemelkedő munkája elismeréséül számos tantárgyi dicséretben részesült. Középiskolás évei alatt ezidáig matematikából háromszor, biológiából, fizikából, kémiából, földrajzból kétszer kapott tantárgyi dicséretet. Szerénysége, kötelességtudata, pontossága és igényessége mindannyiunk számára például szolgál.
 
Dani Brigitta Roxána
Erdélyi Katinka
Kategória: