Karácsonyi Köszöntő

Karácsonyra készülve, az új esztendő küszöbén fogadjátok szívesen az alábbi gondolatokat:

A karácsony történetében az angyalok fontos szerepet játszanak. Gábor főangyal adja hírül Máriánk a gyermek születését. Angyal viszi a pásztoroknak a jó hírt: „ma megszületett a Megváltótok, Krisztus, az Úr, Dávid városában.” Az angyalok égi serege zengi a karácsonyi éneket: „Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek.” Álmában Józsefhez angyal jön, megmagyarázni, mi történt, és mit kell cselekednie. Angyalok nélkül a karácsonyi képek elképzelhetetlenek.

Az angyalok az Isten küldöttei. Isten igéjét hirdetik az embereknek. Megmutatják Isten segítő és üdvözítő közelségét. Beavatkoznak életükbe, védik őket a veszélyektől, őrzik őket útjaikon, szólnak hozzájuk álmaikban. Az angyalok egy más, mélyebb valóság hírnökei. A védettség és az otthon, a könnyedség és az öröm, életszerűség és szeretet utáni vágyaink képei. Az eget és a földet kötik össze egymással. Megnyitják nekünk az eget és életünknek égi fényt adnak. Amikor az Úr angyala a pásztorokhoz lépett, Isten fényes ragyogása vette őket körül. Isten dicsősége ragyogta be őket. Életük világosabb és teljesebb lett. Lukács evangéliumában az angyalok nem szárnyas kicsiny gyermekek. A pásztorok félelemmel, meglepődéssel, ijedtséggel reagálnak. Az angyalban Isten fényességes és hatalmas jelenlétét érzik meg. Az angyal eloszlatja félelmüket. Nagy örömet hirdet nekik. Ez egy további fontos vonás az angyaloknál. Az öröm követei. Elszomorító hétköznapjainkban gyakran hoznak valamit abból az örömből, amelynek tulajdonképpeni forrása Isten gyógyító közelségében van.

A hatalmas hírmondó angyal mellett hirtelen mennyei seregek sokasága jelenik meg, akik dicsérték Istent. Az angyalok összekötik az eget a földdel. Megszüntetik a határokat, melyek bennünket itt a földön a mennyei dicsőségtől elválasztanak. Az angyalok az égben liturgikus szolgálatot látnak el. Mindenkor Istent dicsérik. Amikor mi, emberek a szentmisét ünnepeljük, számunkra is megnyílik az ég, részünk van a mennyei liturgiában. A művészet az Istent dicsérő angyalok mennyei seregét seregnyi kis angyalkának ábrázolja, akik teljes szívből énekelnek, és mindenféle hangszeren játszanak. A karácsonyi angyalos képek könnyedséget, örömet, életkedvet sugároznak. Ebben a művészet az angyalok fontos jellegzetességét juttatta kifejezésre. Az angyalok megnyitják nekünk az eget. Oldják a földi nehézkedést. A lét könnyedségét megosztják velünk. Életkedvet, gyermeki örömet közvetítetnek, hogy vagyunk, hogy Isten előtt lehetünk és Istent dicsérhetjük. A létezés igenlését, az életünkkel való egyetértést fejezik ki, amely Isten által lesz teljes és világos.

Engedjük, hogy a karácsonyi angyalok a lét könnyedségébe, az élet örömeibe bevezessenek. Engedjük, hogy azt mondhassák rólunk, Isten kedvét leli bennünk. Akkor talán szárnyakat kapunk, a szürke valóság fölé emelkedünk, és az ég megnyílik fölöttünk. A karácsonyi képek angyalai között egész biztosan van egy, aki számodra rendeltetett, hogy egyedül neked hirdesse a nagy örömet, hogy Megmentőd megszületett. Ő a Messiás, aki megszabadít téged az életedet akadályozó, szorító bilincsektől, az Úr, aki melléd áll, melletted marad, hogy életed sikerüljön.

Azért imádkozom, hogy ragyogja be mindannyiótok egyéni életét és családi ünnepét a királyok méltósága, az angyalok tisztasága és a pásztorok egyszerűsége. Így kívánok áldott karácsonyt és újesztendőt.

Németh József

igazgató