Látható, kitapintható és érezhető hit - 25. tanévünk jubileumi ünnepsége

Már a tanév elején jeleztük, hogy a rendszerváltozás után újra indult orsolyita iskolánk 25. születésnapját ünnepli. A Dr. Pápai Lajos megyéspüspök úr által alapított intézmény az 1993/94-es tanévben kezdte meg működését és lassan a 25. tanév befejezéséhez közeledünk. Így, e nevezetes évforduló kapcsán természetes, hogy egy pillanatra megálljunk, emlékezzünk és egyúttal készüljünk a jövőre, a következő 25 évre.

Az ünnepség első részében az 1-6. évfolyam találkozott 8.15-től az Richter teremben. Az ünnepség első fellépője az óvodai néptánc csoport volt, akik Fodor Virág által betanított műsorukat adták elő nagy sikerrel. Nagy derültséget okozott, amikor a Győri Városi Televízió 1993 őszéről származó híradó részletével idéztük a Prohászka Ottokár Katolikus Általános Iskola első tanévnyitóját. Az 50 fős alsós kórus három művet énekelt. Vezetőjük: Antalné Hatoss Györgyi és Kriston Pálné. A felsősök verseit válogatta és betanította Bokor Éva tanárnő. Üde színfolt volt Péter Ramón 6. a osztályos tanuló fellépése, aki saját novelláját olvasta fel. Ezt a műsorrészt a Delbó Krisztina által vezetett alsós néptánccsoport fellépése zárta. A műsort Pintér Regina 5. b osztályos tanuló konferálta.

Az összes tanuló, pedagógus és meghívott vendég 10 órai kezdettel ünnepi szentmisén vett részt, a győri Bazilikában. A szentmise főcelebránsa Dr. Veres András megyés püspök úr volt. Vele együtt misézett Dr. Pápai Lajos nyugalmazott megyés püspök úr, és több, egykor és most az iskolában működő paptársuk is. András püspök atya prédikációjának záró mondata ez volt: „Kívánom tehát, hogy mindnyájan, akik itt ma ünneplünk, erősítést kapjunk személyes hitünkben, és elköteleződést arra, hogy mi együtt, mint prohászkások is, akarjuk, hogy hitünk itt Győrben és ebben a magyar világban látható, kitapintható és érezhető legyen."

Az ünnepi program a szentmise után a Richter-teremben folytatódott. A Jakab Gábor igazgató helyettes úr által összeállított műsorban elhangzott Nagy Gáspár iskolánk számára írt "Diákdal" című verse (amely a mindenki számára kiosztott jubileumi emléklapon is olvasható), újra megtekintettük a 25 évvel ezelőtti televíziós beszámolót az iskola első tanévnyitójáról, és korabeli felvételen láthattuk iskolánk énekkarát, amint Csorba János tanár úr betanításában adták elő iskolánk himnuszát, a szerző, Szokolay Sándor vezényletével. Nagy Csaba igazgató úr díszes emléklapot adott át a kezdetektől az iskolában tanító még aktív pedagógusoknak, Antalné Hatoss Györgyinek, Csorba Lászlónénak, Hegedüsné Bankó Mária Teréziának, Kállainé Bentz Erikának, Soósné Koppi Ágnesnak, Szakszné Gelesz Erzsébet Katalinnak, Szomor Gábornénak, Zilahi-Szabó Imrénének, Makó Zsolt Györgynek, Marek Péter Györgynek és Pusztai Lászlónak.

A továbbiakban diákjaink előadásában hangzott el Nagy Gáspár Szokolay Sándor Symphonia Ungarorum című oratórikus művéhez íródott versciklusa. A zenemű és a versek Szent István és Szent Gellért dicsőségéről szólnak, így a versrészletek között a tanárokkal  megerősített énekkar is a két szentről szóló népénekeket és miserészleteket adott elő Csorba tanár úr vezényletével. Eközben a kivetítőn folyamatosan peregtek az iskola 25 éves történetének képei. Az első tanévnyitó, Szent II.János Pál pápa győri látogatása, az új gimnáziumi épület, a kápolna és az aula "létrejötte", a nálunk érettségizettek tablói, a műsorhoz készült diákrajzok és sok-sok meghitt pillanat: Udvardi Erzsébettel, Jókai Annával, Szigethy Gáborral.... E műsorrész zárásaként az énekkar Szokolay Sándor: „Fohászkodás a nemzet felemelkedéséért” című kórusművét adta elő Somfai Elemér orgona kíséretével (az ünnepség elején és végén szintén ő orgonált a Himnusz és a Szózat közös éneklésekor). A műsorvezető Fehér Zoltán Gellért 12. H osztályos tanuló volt.

A záró részben Nagy Csaba igazgató úr beszéde után Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő úr méltatta iskolánk eredményeit, és támogatásáról biztosított minket az elkövetkezendő felújításokkal, fejlesztésekkel kapcsolatban. Végül Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester úr emlékezett a 90-es évekre, majd Borkai Zsolt polgármester úr nevében átadta az iskola működését elismerő ezüst emlékérmet és oklevelet Nagy Csaba igazgató úrnak.
 

forrás: Magyar Televízió

forrás: Győri Egyházmegye

forrás: Győrplusz TV

forrás: Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium Általános Iskola és Óvoda

fotó: Gál Eszter, Simon Péter