Leendő elsősök beiratkozása

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy általános iskolánkban az első osztályos tanulók beiratkozása
2019. április 11-én (csütörtökön) és 12-én (pénteken) 8-19 óra között lesz.
Helye: Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, Titkárság
Győr, Újkapu utca 2-4. (gimnázium épülete, 1. emelet)Az ügyintézéshez kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni a felsoroltakat:

  • A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított, lakcímet igazoló hatósági igazolványt, születési anyakönyvi kivonatot és a TAJ-kártyát.
  • Az óvoda által elkészített „Óvodai szakvélemény” nyomtatványt.
  • Az Okmányiroda által kiállított Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapot (NEK adatlap).
  • Az iskolai nyakkendő vásárlásához 2.000,- Ft-ot
  • Az előzetesen kitöltött nyilatkozatot a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, amely ITT TÖLTHETŐ LE

A diákigazolvány igénylésének menete:

  1. A szülő gyermekével együtt felkeresi az Okmányirodát a diákigazolványhoz szükséges fénykép elkészítése végett. Az okmányirodába bemutatandó iratok: a gyermek születési anyakönyvi kivonta és lakcímkártyája, vagy személyi igazolvány, útlevél és lakcímkártya.
  2. Az Okmányiroda kiállítja a diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlapot, melyet az iskolában a beiratkozáskor kell leadni.
A tankönyveket a vonatkozó jogszabálynak megfelelően rendeljük meg. Az elsős tanulóknak a tankönyvcsomag alanyi jogon jár.

A beiratkozáskor kerül sor az idegen nyelv (angol vagy német) választására is.

2019. május 17-én, pénteken 16:30 órakor tartjuk játszóház keretében a már hagyományos „Gergely-járást”.
Szeretettel várjuk a gyermekeket az Újkapu u. 2-4. sz. alatti épület aulájába.


Nagy Csaba
igazgató