Prohászka Óvoda 3. helyezése az óvodapedagógusoknak hírdetett Szent László pályázaton

A Katolikus Pedagógiai Intézet pályázatot írt ki óvodapedagógusok részére, mellyel Szent László király jubileumi évének megünneplésére hívott bennünket. Óvodánkból a Nefelejcs csoport két óvónője, Téringerné Ötvös Éva és Zadraveczné Jámbor Anett döntött úgy, hogy megmérettetik magukat.

A kiírás szerint a környezetünkben lévő Szent László alkotásokra óvodapedagógusi szemmel kellett tekinteni. A pályamunkában be kellett mutatni a szentről készült ábrázolást, természetesen árnyalva a királyunkhoz kapcsolódó mondákkal, történetekkel, valamint javaslatokat kellett tenni arra vonatkozóan, hogy mindezt hogyan lehet az óvodás gyermekek számára minél közelebb vinni. Úgy gondoltuk, Győr városában a Prohászka Ottokár Orsolyita Óvodában dolgozó óvónőknek ez nem lehet kihívás, sőt a belváros szívében lévő intézményből az alkotások megtekintése a gyermekekkel sem ütközik akadályba.

Az első választás a Püspökvár oldalfalán helyet kapott Szent László domborműre esett, mely az óvodásainknak nem volt ismeretlen, hiszen számtalanszor sétáltunk el már mellette, mikor a környéken jártunk. Az ehhez kapcsolódó pályázati anyag az „… egy hatalmas termetű vitéz…magas lovon…” címet kapta. A már említett két óvónő, Éva és Anett néni el is vitték a Nefelejcs csoportot, így a gyerekek részletesen is megfigyelhették az alkotást. Megbeszélték, hogy miért lehet Szent László harci öltözetben, mit fog a kezében, miért ágaskodhat a lova két lábon, és miért látható az angyal, aki egy leplet tart felette. Természetesen, hogy ezeket a kérdéseket meg tudják válaszolni, az ovisok már napok óta ismerkedtek a szent királyunkhoz kapcsolódó legendákkal és mondákkal a csoportban. Az udvaron, csoportszobában királyos játékokat játszottak, a homokban csodálatos várak készültek, és nap, mint nap előkerültek Szent László hősies tettei, bátor cselekedetei. A hitre nevelés, reggeli áhítatok alkalmat adtak arra, hogy a bátorságról, a gyengék oltalmazásáról, a haza szeretetéről és védelméről beszélgethessenek. A napi mesélésnél pedig érdeklődve hallgatták a gyermekek, amikor László megmentette az elrabolt lányt. Továbbá a mindennapi mozgásban nem maradt el a lovagi torna sem.

A „… szépséged császárságra méltó…” című pályázati anyagnál a 2012-ben Lebó Ferenc által bronzból készített Szent László egész alakos szobrához látogatott el a Nefelejcs csoport, mely a Székesegyház mögött látható.
Itt megfigyelhették László királyunkat, ahol nem harcosként ábrázolják a szentet, hanem ünnepi öltözetben egy hosszú palásttal. Óvodapedagógusaink ezt azért hangsúlyozták ki, mert Szent László palástjából egy darab megmaradt, melyet ma Zágrábban őriznek. Ezután megcsodálták a fején lévő koronát, jobb kezében a bárdot, bal kezében pedig a templomot. Ez a látvány számos ötletet adott több napon keresztül a csoport életében akár a szabad játék alatt vagy a többi tevékenység során. Megismerkedtek a vízfakasztás mondájával, agyagból templomokat készítettek, és zenehallgatás keretében Éva és Anett néni a „Szent László király, Istennek szolgája…” kezdetű éneket énekelték.

Öröm volt látni, hogy óvodásaink a szabad játék során beleélték magukat a királyi várjátékokba, és a rajzos asztaloknál is a legendák eseményei köszöntek vissza. Élmény volt felnőttnek, gyermeknek óvodában lenni!
A pályaművek elkészítése nagy kihívás volt, melyeket a két óvodapedagógus és nekik segítő két szülőpár (Nemes és Jáky szülők) példaértékűen készítettek el. A hátteret maga a dombormű, illetve a szobor képe adta, erre került a szöveg és természetesen a látogatás pillanatáról egy csoportkép. Igazi befejezése lett az elegáns keretezés, és az így megszületett összlátvány igazi megnyugvást keltett.

Azt gondolom, a „nefelejcses gyermekeink” sok-sok élménnyel, tudással gazdagodtak, a velük foglalkozó óvónők pedig boldogan fogadták a pályázati eredményhirdetést: Téringerné Ötvös Éva az ország katolikus óvodáinak pályamunkái közül a harmadik helyezést érte el. Az ünnepélyes díjátadóra a Nemzeti Múzeumban került sor, ahol Magyarország apostoli nunciusa, Alberto Bottari de Castello adta át óvodapedagógusunknak az értékes ajándékot.

Reméljük, a jövőben még sok hasonló pályázaton vehetünk részt, hogy eddigi tudásunkat, felkészültségünket és tapasztalatainkat mi is bővíthessük, hogy ezáltal még színesebbé, élvezetesebbé tehessük az intézményünkbe járó óvodásaink hétköznapjait.

Virágné Bertalan Éva
óvodavezető
 
Kategória: