Rendhagyó Te Deum keretében búcsúztak végzőseink

Június 17-én rendkívüli ballagási Te Deum hálaadó szertartásra gyűltek össze a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda végzős diákjai a Bazilikában. A szertartást dr. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be és kérte az Úr áldását az iskola immáron leérettségizett ifjúságára.
Az ünnepélyes tanévzárón koncelebrált Méry László, az intézmény püspöki biztosa, továbbá részt vett a Győri Egyházmegye részéről Kriston Pál, az egyházmegyei Közfeladatokat Ellátó Szervezet igazgatója, valamint Kaposi Gábor egyetemi lelkész, győr-révfalui plébános is, aki számos lelkigyakorlat alkalmával segítette az évfolyamot a hitben való elmélyülésben és római zarándoklatuk lelki vezetője volt.
 
A járványügyi helyzet miatt rendhagyó módon a 2019/2020-as tanévben nem az írásbeli érettségi előtt, hanem a sikeresen lezárt vizsga után került sor a 12.H és a 12.N osztály szűk körben megtartott, ám annál meghittebb hangulatú ballagására. A tanulmányaikat lezáró, hálaadó liturgián a veszélyhelyzet miatt csak korlátozott számban, pusztán szüleik és tanáraik körében ünnepelhették végzőseink rendkívüli ballagással ennek az utolsó, mindannyiunk számára rendkívüli tanévnek a befejezését.  
 
A szertartás Egyházunk hálaadó himnuszával, a TE DEUM (Téged Isten dicsérünk) közös éneklésével vette kezdetét, majd a 11. évfolyam nevében Tarbay Zsófia 11.N és Bogár Sára 11. H osztályos tanulók elevenítették fel a közös emlékeket, amelyek összekötik a távozókat egymással és a maradókkal is, s azt kívánták, hogy az immár frissen érettségizett osztályok tagjai jó szívvel gondoljanak vissza az iskolájukra. Hangsúlyozták, hogy bár a gimnáziumi tanulmányaik végére értek, a búcsú nem örökre szól, hiszen a Prohászka hagyományainak megfelelően az itt végzett diákok összetartozása felbonthatatlan kötelék.  A búcsúbeszéd zárásaképpen a szónok kiemelte, hogy a katolikus iskolából való ballagás egyúttal azt is jelenti, hogy az ember megtanulta: Isten kezébe helyezheti életét, így van értelme mindennek.  
A ballagók nevében Orosz Anna 12. H osztályos tanuló búcsúzott szeretett iskolájától, aki az egész évfolyam köszönetét fejezte ki az oktatási intézmény dolgozói felé, elsősorban pedig a két osztályfőnöknek, Horváth-Hutás Rita tanárnőnek és Szabó György tanár úrnak, akik áldozatos munkájukkal segítették őket éveken keresztül. Felelevenítette a Marco atya és Gábor atya által vezetett közös lelkigyakorlatokat, a karácsonyi ajándékozásokat, élménygazdag kirándulásokat és az életre szóló élményt nyújtó zarándoklatot Rómába, katolikus egyházunk fővárosába. A búcsúzó diák a 12. H osztály védőszentje, Bosco Szent János gondolatával zárta beszédét: „Légy vidám és tedd a jót, a verebeket meg hagyd csiripelni.” 
 
Ezt követően Püspök atya szólt a ballagókhoz. Veres András szentbeszédében Lukács evangéliumának - a tíz leprásról szóló - részletére utalva a hála mibenlétéről elmélkedett és felhívta a figyelmet arra, hogy hálaadáskor érdemes megállni és megélni a pillanatot. A retró zene örökzöld slágereinek szövegeit idézve emelte ki azt a gondolatot, hogy az embernek a jelenben kell megtalálnia a boldogságát, helyes döntéseket hoznia és jó tanácsadókat lelnie.
Egy keleti közmondás bölcs tanítása mentén összegezte gondolatait a főpásztor, mely szerint, aki a nap felé fordítja arcát, annak minden árnyék a háta mögé kerül. Hangsúlyozta, hogy mivel a keresztény ember életének napja a Jóisten, így, ha minden élethelyzetben felé fordulunk, nem csalatkozunk.

A beszédeket követően a résztvevők imával fordultak a mindenható Istenhez, melyben a végzősökért, szüleikért és tanáraikért könyörögtek, majd Nagy Csaba, a közoktatási központ igazgatója emlékplakettel és egy apró figyelmességgel köszönte meg azon szülőknek a bizalmát, akik óvodás koruktól fogva a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda pedagógusainak gondjaira bízták gyermekük nevelését. 
A szertartás zárásaként a ballagó diákok egy szál virágot helyeztek az oltárra, az ünnepi Te Deum a pápai és a magyar himnusz eléneklésével ért véget.
 
Nagy Mónika Rita
tanárnő
 
Kategória: