Vendégünk volt Dr. Papp Lajos szívsebész professzor

Idén a gimnazisták 1956. október 23-áról szóló megemlékezését Papp Lajos szívsebész doktor úr segítette. Előadását Jakab tanár úr megnyitója és az iskola diákjainak műsora előzte meg, ahol az Egmont nyitány hangjaival vegyítve Nagy Gáspár versei hangzottak el.

A doktor úr azzal kezdte előadását, hogy elmondta: Magyarország Isten szándékából, van itt, és hogy Ő tesz minket legyőzhetetlenné. Azt is említette, hogy véleménye szerint országunk nem csak Európa, de a kereszténység védőbástyája is.

Csak ez után kezdett a forradalomról beszélni, azzal bevezetve, hogy ismertette a forradalmi bűnösöket, első sorban Gerő Ernőt. Elmondta, hogy ő korábban Spanyolországban is működött, ahol a kereszténység ellen harcolt: őket a legnagyobb ellenségként mutatta be. Miatta rengeteg keresztényt gyilkoltak meg és templomot romboltak le az országban. Itt megjegyezte, hogy itthon is nagyon sok keresztény halt meg vagy került börtönbe már ’56 előtt is.

A forradalom kirobbantója a fiatalság volt, mondta. A forradalmárok igazságot, a nemzeti hagyományok megőrzését akarták. Ezekben a napokban nem voltak lopások, sem felesleges vandalizmus, mindenki tudta, hogyan kell viselkedni. „A lélek győzött az értelem felett.” – így fogalmazta meg a tényt, hogy noha a magyarság soha, semmilyen harc során nem kapott segítséget, most mégis, ismét hittünk az ígéreteknek. Elmondta azt is, hogy ne higgyük, hogy a forradalom során csak harcosok haltak meg, hiszen ünneplőket, fegyverteleneket is meggyilkoltak. A külső támogatás pedig ennek ellenére sem akart megérkezni.

1956-tól 1989-ig a kommunista vezetők a nép szellemét próbálták meggyilkolni, s a helyzet változása ’89-ben nem hozta meg a várt felelősségre vonásokat: a kommunizmus még élő bűnösei a mai napig kényelmesen élik életüket.

Azóta ismét bizonyítást nyert, hogy a magyar ember szereti hinni, hogy a korábbi bűnösök is átállhatnak hozzánk, s így ők okozhatják a legnagyobb károkat, belülről pusztítva az országot. A doktor úr itt Gerő Ernő, Rákosi Mátyás, Kádár János és Gyurcsány Ferenc neveit sorolta fel.

Kijelentette azt is, hogy ’56 szelleme, a „magyar lélek” még mindig bennünk él. A magyarság törvényeit a szívünkben hordozzuk és dr. Papp Lajos úgy gondolja, mindig van ember Magyarországon, aki életét adná a nemzetért. Ezzel együtt azt is mondta, hogy „a magyar nemzet nem legyőzhető”. Figyelmeztetett minket, hogy ne tévesszük össze a szabadságot a szabadossággal, valamint hogy a mi kezünkben van ennek a nemzetnek a sorsa.

Előadását Heltai Jenő: Szabadság című versének felolvasásával zárta.

A megemlékezés és egy rövid szünet után egy, a diákok által gyűjtött kérdésekkel vezetett beszélgetés kezdődött.
A beszélgetés részleteit ITT találhatja!

Az 1956. október 23-áról szóló megemlékezés video anyagát ITT megtekintheti!

Ács Veronika, 12.H

Kategória: