Általános iskola

Kedves Munkatársaim, Szülők, Tanárok és Tanítványok!

Bizonyára mindenki értesült már arról, hogy augusztus elsejétől az iskola szolgálata helyett lelkipásztori szolgálatra kaptam megbízást Hegykőre. Éppen ezért e sorok által köszönöm meg Munkatársaim sokféle módon megnyilvánuló segítségét, bizalmát és irántam tanúsított jóindulatát. Köszönöm, hogy a szó legnemesebb értelmében megtapasztalhattam, hogy közös ügyet szolgálunk: a ránk bízottakért érzett felelősség kapcsol össze minket...

Látható, kitapintható és érezhető hit - 25. tanévünk jubileumi ünnepsége

Már a tanév elején jeleztük, hogy a rendszerváltozás után újra indult orsolyita iskolánk 25. születésnapját ünnepli. A Dr. Pápai Lajos megyéspüspök úr által alapított intézmény az 1993/94-es tanévben kezdte meg működését és lassan a 25. tanév befejezéséhez közeledünk...

Rendhagyó Természetismeret óra az 5.B osztályban

Nagy örömünkre Horváth András csillagász, fizikus a Széchenyi István Egyetem docense mutatott érdekességeket a Naprendszerről az osztály tanulóinak.
A nappal ellenére egy számítógépes program segítségével kalauzolta a diákokat az éjszakai égbolton. A tudományos ismereteket „gyermeknyelven” hallhattuk...

Prohászkások az Informatikai Tanulmányi verseny országos döntőjében

Az ELTE Informatika Kara ebben a tanévben is megrendezte a három fordulós Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Versenyt.
A megyei fordulóban elért eredménye alapján Horváth Tünde Ilona 5.B osztályos tanuló, és Keszei Miklós 8.H osztályos tanuló jutottak az országos döntőbe. Tündi Imagine Logo, Miki Schratch nyelven programoz.

„Talpra magyar, hí a haza” - Felsősök emlékezése az 1848-as eseményekre

2019. március 14-én volt a felső tagozatos diákok ünnepi megemlékezése.
Himnusz közös eléneklése után a 6.A osztály műsora következett, amire Szomor Gáborné Emőke néni segítségével készültek. Nagyon szép előadásban elevenítették fel a nap és az azt követő időszak eseményeit versekkel és prózai szöveggel...

Oldalak